Thursday, July 22, 2010

Empat Golongan Malang

1. Kasihanilah empat perkara yang terjadi kepada empat golongan iaitu; orang berilmu yang hidup bersama orang-orang bodoh, orang soleh yang hidup bersama orang-orang jahat, orang penyayang yang hidup bersama orang-orang yang keras hatinya dan orang yang bercita-cita tinggi yang hidup bersama orang yang kecewa. (M Al Siba'i)

2. Hai anak, ada tiga kebaikan yang ada pada manusia iaitu; bermusyawarah kepada orang yang memberi nasihat, bermuka manis dan lemah lembut kepada musuh serta orang yang dengki dan menyatakan kasih kepada semua orang. (Lukman Hakim)

3. Dirham (wang) ibarat kala jengking. Jika engkau tidak mengetahui jampinya maka jangan cuba memegangnya kerana ketika ia menyengat nescaya engkau akan mati terkena racunnya. (Yahya bin Mu'az)

0 comments:

Post a Comment